Kommersiella avtal

Ett välformulerat och heltäckande avtal är en bra investering och en trygghet för verksamheten. Avtalet måste vara individuellt anpassat men skrivet med beaktande av gällande lagregler och eventuella standardvillkor. Finns det internationella inslag i den transaktion som avtalet gäller, krävs i regel juridisk kompetens med tillgång till utländska kontakter. Ett flertal av våra jurister har specialistkompetens i avtalsrätt och lång erfarenhet av rådgivning inom detta rättsområde. Vi agerar även som ombud vid tvister med avtalsrättslig anknytning.
Kontakta gärna: Madeleine Sifvert, Jonas Jonsson, Mats Willman, Sten Sjöstedt, Urban Hjelm och Otto Andersson.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.