Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Vid utförandet av våra tjänster tillämpar vi nedan allmänna villkor.

Svensk version, (i regel avsedd för klienter med hemvist i Sverige).
English version, (i regel avsedd för klienter med hemvist utanför Sverige).

Om du har frågor avseende våra tjänster eller våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta:
Mats Willman, Managing Partner

General Terms and Conditions

We apply General Terms and Conditions with regard to our services.

Swedish version, (generally intended for clients domiciled in Sweden).
English version, (generally intended for clients domiciled outside Sweden).

If you have any questions regarding our services or our General Terms and Conditions, please contact:
Patrik Essehorn, Managing Partner

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.