Engagerad och hållbar
affärsjuridisk rådgivning

Hållbara affärer handlar om att kunna bygga för framtiden
– och då behövs skickliga rådgivare.

Engagemang och hållbarhet är två värdeord som vi sätter högt i vårt arbete. Med hållbar rådgivning menar vi något som står emot påfrestningar, och något som gör nytta i längden.

Vi tänker helt enkelt långsiktigt både när det gäller relationer och affärer. Det betyder bland annat att du i oss får en affärsjuridisk rådgivare som ser till hela din affär – nu och i morgon. Och som hjälper dig att ta beslut som gör nytta i längden.

I hållbart ligger också ett ansvar mot omgivningen. Vi förenas av respekt och tolerans i förhållande till såväl kollegor, som till klienter och omvärld.

Våra klienter ska snabbt få ett bra beslutsunderlag och tydliga råd som går att följa direkt. Vår förmåga att leverera det i praktiken utmärker oss i branschen. Vi är noga med att alltid ta fram lösningar av högsta kvalitet till rätt pris och med ett engagemang utöver det vanliga.

Vårt fokus på hållbarhet, långsiktighet och affärsmässighet gör att vi ofta fungerar som trusted advisor för våra klienter. Det innebär ett åtagande som går längre än det traditionella upplägget med fokus på enstaka uppdrag.

Många av våra klienter är entreprenörer och ägarledda bolag vars grundare och företagsledare ofta är våra kontaktpersoner. Vi jobbar nära våra klienters verksamheter med målsättningen att ge råd som är optimala för varje specifik situation. Juridik ska användas på ett sätt som ger affärsnytta. Det ska löna sig att anlita oss.

”Ett juridiskt råd ska inte bara vara korrekt, tydligt och snabbt levererat. Det måste också vara affärsmässigt. Våra råd bygger på att vi är väl insatta i din affär”
Madeleine Sifvert, Partner / Advokat

Det juridiska hantverket kan många, men det som utmärker oss, utöver juridiken, är förmågan att också vara affärsmässiga i vår rådgivning och alltid se till klientens nytta. På så sätt skapar vi mervärde för klienten.

Vårt klientfokus kan till exempel innebära att vi kopplar in specialister från vårt nätverk när det är till fördel för vår klient, eller att vi avråder från att driva en process som riskerar att vara negativ av affärsmässiga skäl, även om utsikterna till vinst är goda. Affärsnyttan för klienterna står alltid i centrum.

”Vi har experter med i ärendet från start till mål”
Madeleine Ericson, Advokat

Vi har verkligen, var och en av oss, ett personligt engagemang i våra klienter. Ofta är flera personer inblandade i ditt ärende, men den delägare som du haft kontakt med initialt är ofta med i arbetet, från början till slut.

Ditt team har dessutom hela tiden tillgång till byråns övriga kompetenser. Ett arbetssätt som kvalitetssäkrar processen, och bidrar i vår strävan att hitta nya, kreativa, hållbara och effektiva lösningar.

I det hållbara förhållningssättet lägger vi också in ett ansvar mot omgivningen. Vi förenas av vidsynthet, respekt och tolerans i förhållande till såväl klienter, som till kollegor och omvärld.

Internationella samarbeten

Genom Walthon Advokaters medlemskap i International Grouping of Accountants and Lawyers – IGAL – kan vi erbjuda ett internationellt kontaktnät av affärsjurister och revisorer för gränsöverskridande ärenden. Genom IGAL – som har medlemmar i över 45 länder – har vi personliga relationer till de rådgivare som rekommenderas. Advokat Sten Sjöstedt, partner på Walthon, sitter sedan många år i IGALs styrelse.

Läs mer om IGAL nedan och här: www.igal-network.com

Walthon Advokater is a member of the business network IGAL – a leading private intercontinental network for lawyers and accountants, which currently boasts more than one hundred member firms worldwide.

IGAL was formed in October 2004 through the merger of two premier business referral networks, both of which have provided exceptional services to their clients for more than 40 years. IGALs purpose is to generate business opportunities for its members and their clients, while continuing to provide international legal, auditing and accountancy services of the highest standard to such clients. Additionally, IGAL aims to provide a global forum for the professional exchange of ideas, firm management, and social interaction.

Walthon Advokater is a dedicated member of IGAL. Walthon partner Sten Sjöstedt has been a member of the IGAL board for many years. Also, Walthon Advokater is the only Swedish law firm in the network.

For further information, please contact partner Sten Sjöstedt or www.igal-network.com

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.