Bolagsrätt

Vi är med dig under hela resan från bolagets nybildande till dess avveckling. Vi hjälper till med emissioner och kapitalanskaffning, börsrättsliga frågeställningar, bolagsstruktureringar, årsstämmor, upprättande av delägaravtal, och vid frågor om bolagsstyrning och compliance. Inom bolagsrätten återfinns också frågor om bolagsorganens ansvar för beslut som direkt kan påverka ägare, anställda och kunder. Och vi hjälper alla typer av associationer: aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, kommanditbolag, joint ventures och stiftelser. Vi biträder ideella stiftelser, familjestiftelser och andra stiftelser, med rådgivning såväl i rena stiftelsefrågor som i alla andra frågor som kan uppstå för en stiftelse och dess verksamhet. Vår expertis omfattar också bildande och förvaltning av stiftelser, och vi arbetar även med aktiv förvaltning av stiftelser. Walthon Advokater har ett särskilt stiftelsekansli som kan hantera all nödvändig administration för en stiftelse, från förfrågningar och ansökningar till hantering av stipendier och utbetalningar.
Kontakta gärna: Jonas Jonsson, Mats Willman, Jonna Ekström, Sten Sjöstedt, Maria Norrman, Clarissa Fröberg, Michelle Hessius och Stefan Berglöf.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.