Aktuellt och nyheter

Den 11 mars 2024 försattes TCRM försäljning i Stockholm AB, org.nr. 556982–2454 i konkurs vid Södertörns tingsrätt. Advokat Sten Sjöstedt vid Walthon Advokater är förordnad konkursförvaltare. Advokat Madeleine Ericson biträder i konkurshanteringen.

Bolaget har alltsedan 2019 bedrivit restaurangen ”Bar and Burgers” i dess nuvarande form, en omtyckt restaurang på Fredsgatan 8 i Nynäshamn.

Vid konkursutbrottet sysselsatte restaurangen ca 15 arbetstagare. Verksamheten bedrivs nu vidare i konkursboets regi med förhoppning att hitta en ny aktör som är intresserad att driva restaurangen vidare.

Konkursboet bjuder härmed ut hela eller delar av Bolagets rörelse.

Följ länken för att ta del av konkursboets anbudsunderlag.

Länk till anbudsunderlag