Sten Sjöstedt

Sten Sjöstedt

Partner / Advokat
070-871 29 40

Sten Sjöstedt har mer än 20 års erfarenhet av insolvensrättsliga frågor inom en rad olika branscher och är sedan drygt 15 år konkursförvaltare. Sten arbetar också som rekonstruktör och likvidator. Vidare har Sten specialiserat sig på bolagsrättsliga frågor särskilt avseende små och medelstora företag. Sten har också medverkat vid ett flertal företagsöverlåtelser, såväl svenska som internationella, som huvudansvarig delägare. Därutöver är Sten sedan 2013 styrelseledamot i IGAL (Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers), det internationella nätverk som Walthon tillhör.

Expertis
Bolagsrätt
Insolvens och rekonstruktion
Kommersiella avtal

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2018-
Advokatfirman Nova, 2003–2018
Andra advokatbyråer, 1993–2003
Arthur Andersen, 1990–1993
Kammarrätten i Stockholm, 1988–1990
Tingstjänstgöring Länsrätten i Kronobergslän, 1986–1989

Utbildning
Jur.kand., Lunds universitet, 1986

Språk
Svenska
Engelska