Aktuellt och nyheter

Medpeople AB, org.nr. 559072-2699 försattes i konkurs den 8 mars 2024 varvid Advokat Otto Andersson vid Walthon Advokater förordnades till konkursförvaltare. Advokat Jenny Hildén och Jesper Ågren hjälper till att handlägga konkursen.

Bolagets verksamhet är i viss utsträckning pågående fram till den 8 april 2024.

Medpeople har bedrivit bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, i huvudsak genom uthyrning och rekrytering av läkare och sjuksköterskor över hela landet. Bolagets tekniska plattform är egenutvecklad och består av kod och mjukvara vilken utgör grund för Bolagets bokningssystem som sker genom separata appar för personal, beställare och verksamhetens administratörer.

Per konkursdagen hade Bolaget 24 medarbetare ute på pågående uppdrag. Sedan januari 2024 har ytterligare 54 konsulter arbetat för Bolaget. Därutöver har Bolaget en databas med ca 1500 kunder och 7000 registrerade konsulter (läkare och sjuksköterskor). Bolagets tillgångar består utöver den tekniska plattformen och databasen av ett helägt holländskt dotterbolag (fn utan verksamhet) samt immateriella rättigheter såsom registrerat varumärke och flera domäner.

Vid intresse för att förvärva hela eller delar av Bolagets rörelse, vänligen följ länken nedan för att ta del av anbudsunderlaget. Anbud kan lämnas fram till och med den 3 april 2024.

OBS: Notera särskilt att Bolagets tekniska plattform kommer att visas av bolagets personal på nedan tider. Visningarna äger rum via Microsoft Teams, se länk i anbudsunderlaget.
•  22 mars 2024 kl 9-11
•  26 mars 2024 kl 13-15

Länk till anbudsunderlag