Jenny Hildén

Jenny Hildén

Partner / Advokat
070-783 84 30

Jenny Hildén ingår i Walthons arbetsgrupp för insolvens och rekonstruktion och arbetar där med såväl konkurser som företagsrekonstruktioner och likvidationer. Jenny är konkursförvaltare sedan 2011. Hon biträder även klienter med fastighets- och hyresrättsliga ärenden samt med allmänna affärsjuridiska frågeställningar.

Expertis
Fastighets- och hyresrätt
Insolvens och rekonstruktion
Kommersiella avtal

Erfarenhet
Walthon Advokater, 2018-
Advokatfirman Nova, 2014–2018
Lofalk Advokatbyrå, 2011–2014
Lindskog Malmström Advokatbyrå, 2003–2011

Utbildning
Jur.kand., Stockholms universitet, 2002
Civ.ek., Stockholms universitet, 2002
Studier vid University of London, Queen Mary and Westfield College, 2001

Språk
Svenska
Engelska