Aktuellt och nyheter

FH Tech Fastigheter AB, 559241-9336, (”Bolaget”) försattes i konkurs den 24 november 2023. Advokat Jenny Hildén vid Walthon Advokater är förordnad konkursförvaltare. Advokat Klaralee Keilor biträder i konkursen.

Bolaget ägde vid konkursutbrottet industri- och hyresfastigheten Mora Noret 159:15, på adressen Fällrisvägen 5 i Mora.

Konkursboet bjuder härmed ut fastigheten till försäljning.

Följ länken för att ta del av konkursboets anbudsunderlag samt information om visningstider m.m.

Länk till anbudsunderlag