Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har biträtt när Corem Property Group tecknat avtal om att sälja fastigheten Norrköping Järnet 5 för ett underliggande fastighetsvärde om 284 mkr. Fastigheten, som är belägen i handelsområdet Ingelsta, har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 15 000 kvm och utgörs till största del av handelsytor.

För mer information, besök Corem Property Groups hemsida:
https://www.corem.se/sv/media/pressmeddelanden/corem-saljer-en-fastighet-i-norrkoping-for-284-mkr/

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Anna Magnusson och Claudia Perra Morin.