Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till SIBS AB (publ) i samband med bolagets emission av seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett initialt belopp om 400 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor. Obligationslånet har en löptid om 3,5 år med slutligt förfall i april 2024. Obligationerna har noterats på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Walthons team bestod främst av Michelle Hessius, Erika Samuelsson och Stefan Berglöf.