Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Klövern AB (publ) i samband med upprättandet av ett icke-säkerställt s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor. Grundprospektet för programmet godkändes av Finansinspektionen den 7 februari 2020.

Walthons team bestod huvudsakligen av Patrik Essehorn, Maria Norrman,
Erika Samuelsson och Stefan Berglöf.