Vår käre vän och kollega Ulf Stigare har avlidit

VAR OPTIMIST!

Det var Ulfs levnadsord. Ord som ger oss tröst efter beskedet om att Ulf drabbats av en hjärtattack och senare avlidit. För många av oss var Ulf den främste bland likar.

Efter det att Ulf lämnat advokatfirman Lagerlöf & Leman drev han sin verksamhet i egen regi och ibland som samarbetande advokat. Han valde att följa med oss när vi lämnade advokatfirman Nova 2018 för att starta upp Walthon Advokater och valet var för honom mycket enkelt. Det var en följd av hans patos, kurage och moraliska kompass.

Vi minns med ett stort leende när han delade ut ”Var-optimist” kavajnålar till personalen under denna turbulenta tid och berättade om uppfinnaren, nobelpristagaren och grundaren av AGA-koncernen Gustaf Dalén. Dalén som 1912 förlorade synen vid en explosionsolycka och sedan förlorade hela sin förmögenhet i slutet av 1920-talet, men såväl AGA som Dalén kom åter på fötter, men fick i följderna av Kreuger-kraschen ånyo stora problem. Dalén gick då till företaget Sporrong och beställde ett antal kavajnålar med texten “VAR OPTIMIST”. Så fort han mötte någon klagande olycksprofet, tog han fram en nål och fäste på dennes rockslag. Själv bar han också en nål, fullt synlig för alla. Detsamma gjorde Ulf även om ingen tvivlade på hans optimism.


Ulfs bredd och djup inom juridiken var unik. Han var en brilliant jurist och en av landets ledande och mest framgångsrika processjurister. Med stor energi och skicklighet rörde han sig med lätthet inom juridikens alla områden. På senare tid fick han mest uppmärksamhet som ombud i Allra-målet och HQ-målet. Som ombud för Mats Qviberg var han en central person i såväl brottmålet i vilket Qviberg blev helt friad som i civilmålet i vilket skadeståndsanspråket helt ogillades.

Lika tuff som Ulf kunde vara i domstolen, lika snäll var han utanför. Som ombud var han oerhört lojal mot klienten utan att ge avkall på advokatetiska regler; en förebild för många.

Vi hade hoppats att få ha Ulf med oss som kollega och vän i många år än. Så blev det inte och saknaden är stor. Våra tankar går nu till Anne, sönerna, syskon och Ulfs pappa som alltför tidigt förlorat en make, pappa, bror och son.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.