Tvistelösning

Tvistelösning handlar ofta om mycket mer än själva processen i domstol eller skiljenämnd. Vi är med i alla steg och för din talan hela vägen. Flera av våra jurister har mycket lång erfarenhet av tvistelösning i alla dess former och är kända för uppnå mycket goda resultat. Men vi är alltid raka och kommer att ge dig råd som är anpassade för just din verksamhet. Det kan innebära att vi avråder dig från att inleda en rättslig process även om förutsättningarna för framgång är goda, om vi bedömer att det kommer att påverka din verksamhet negativt.
Kontakta gärna: Mats Willman, Madeleine Sifvert, Henrik Sjögren, Hanna Adlén och Otto Andersson.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.