Kapitalmarknad

Walthons kapitalmarknadsgrupp har breda kunskaper och ingående erfarenhet av den publika kapitalmarknaden. Våra kunder är bolag vars aktier är noterade på reglerade marknader eller andra marknadsplatser. Vi hjälper er med samtliga aktiemarknadsrättsliga frågor såsom bolagsstämmor, MAR-frågor, tillståndsfrågor och incitamentsfrågor m.m. samt kapitalanskaffningar såsom nyemissioner, börsintroduktioner, offentliga uppköpserbjudanden och obligationsprogram såväl icke säkerställda som säkerställda.
Kontakta gärna: Patrik Essehorn, Maria Norrman, Clarissa Fröberg, Michelle Hessius och Erika Samuelsson.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.