Insolvens och rekonstruktion

Våra advokater blir regelbundet utsedda till konkursförvaltare och rekonstruktörer. Vi ger dessutom löpande rådgivning kring obeståndssituationer och avveckling av bolag. Utöver biträde till gäldenären företräder vi regelbundet fordringsägare och andra intressenter då motparten befinner sig på obestånd. I vår strävan mot att lämna hållbara råd arbetar vi aktivt tillsammans med dig för att ta fram strategier i syfte att minimera riskerna kopplade till den aktuella obeståndssituationen
Kontakta gärna: Jenny Hildén, Sten Sjöstedt, Jonas Jonsson, Anna Grahn, Madeleine Ericson, Urban Hjelm and Otto Andersson.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.