German Desk

Har ni verksamhet i eller samarbete med Tyskland? Då finns Walthon German Desk för er. Vi har mångårig erfarenhet av affärsjuridisk verksamhet med anknytning till Tyskland. Våra jurister på German Desk är utbildade i såväl Sverige som Tyskland, har arbetat i båda länderna och är väl förankrade i både det tyska och det svenska företagsklimatet.

Det här kan vi hjälpa er med:

Walthon German Desk hanterar bland annat nyetableringar av tyska företag i Sverige och gränsöverskridande företagsförvärv mellan Sverige och Tyskland. Walthon German Desk biträder löpande sina tyska-svenska kunder i deras respektive verksamhet. Vi hjälper även till i tvistemål vid allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Ihr Unternehmen hat Berührungspunkte mit Deutschland? Dann gibt es das Walthon German Desk für Sie. Wir haben langjährige Erfahrung in wirtschaftsrechtlicher Beratung mit Deutschland-Bezug. Die Juristen unseres German Desk haben ihre Ausbildung sowohl in Schweden als auch in Deutschland absolviert, haben in beiden Ländern gearbeitet und sind mit der deutschen und der schwedischen Unternehmenskultur bestens vertraut.

Hierbei können wir Ihnen helfen:

Unser Walthon German Desk betreut unter anderem Neugründungen deutscher Unternehmen in Schweden und grenzüberschreitende Unternehmenskäufe zwischen Schweden und Deutschland. Darüber hinaus berät unser German Desk deutsch-schwedische Mandanten auch im laufenden Geschäft ihrer Unternehmenstätigkeit. Gerne helfen wir auch bei allgemeinen zivilrechtlichen Angelegenheiten und in Schiedsverfahren.

Kontakta gärna: Clarissa Fröberg.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.