Företagsöverlåtelser

Företagsförvärv, samgåenden och omstruktureringar av företag är komplicerade processer som ställer höga krav på kvalificerad juridisk expertis. Walthons specialister är mycket erfarna och väl insatta i de komplexa överväganden en transaktion medför och möter de höga krav på kompetent projektledning, taktisk förhandling, noggrann dokumentation samt kvalificerad specialistkompetens som ställs. Förvärvsprocesser är ofta tidskrävande och påfrestande för verksamheten och dess ledning. Våra jurister arbetar alltid för att du ska kunna upprätthålla din normala verksamhet parallellt med en förvärvsprocess. Walthon har även lång erfarenhet av att biträda såväl svenska som internationella riskkapitalbolag i samband med investeringar och omstruktureringar samt planering och genomförande av fondstrukturer.
Kontakta gärna: Jonas Jonsson, Mats Willman, Maria Norrman, Clarissa Fröberg, Anna Magnusson och Stefan Berglöf.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.