Finansiering

Walthon erbjuder rådgivning avseende all slags finansiering och tjänster på finans- och kapitalmarknaderna såsom lånefinansiering, obligationer och certifikat. Våra specialister har lång erfarenhet på området och våra kunder är bl.a. finansiella institutioner, fonder, industribolag, fastighetsbolag, riskkapitalbolag samt andra aktörer.
Kontakta gärna: Maria Norrman, Erika Samuelsson och Eric Svenningson.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.