Fastighetstransaktioner

Fastighetsbranschen har under det senaste årtiondet ökat i storlek och blivit alltmer komplex. Walthons erfarna specialister på fastighetstransaktioner genomför ett stort antal transaktioner varje år, både köp och försäljningar samt strukturaffärer i såväl noterad som onoterad miljö. Tillsammans med Walthons experter inom finansiering, fastighets- och hyresrätt hanterar teamet hela det spektrum av rådgivning som aktualiseras vid fastighetstransaktioner och omstrukturering av fastighetsbolag. Bland våra uppdragsgivare finns börsnoterade fastighetsbolag, institutionella investerare, fonder, och individer med en eller par fastigheter i sin portfölj.
Kontakta gärna: Patrik Essehorn, Jonas Jonsson, Michelle Hessius, Anna Grahn, Erika Samuelsson, Anna Magnusson, Alva Johansson och Stefan Berglöf.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.