Fastighets- och hyresrätt

Walthon erbjuder rådgivning i alla ärenden kopplade till fastighetsrätt, från fastighetstransaktioner, finansiering, hyresrättsliga frågor till bostadsrättsombildningar och därmed sammanhängande frågor. Förvaltning och förädling av fastigheter kräver också kunskap om hur den komplicerade hyreslagstiftningen fungerar. Våra specialister hjälper dig både med strategiska frågor och med att lösa konflikter. Walthons fastighetsgrupp är nära sammankopplad med tvistelösningsgruppen för att kunna bistå dig genom hela processen.
Kontakta gärna: Michael Cohen, Jenny Hildén, Jonas Jonsson och Patrik Essehorn.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.