Entreprenadrätt

Entreprenadrätten bygger till stora delar på branschspecifika standardavtal – AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07 med flera. Vi i entreprenadgruppen på Walthon Advokater har deltagit i remissarbetet vid framtagandet av AB 04 och ABT 06, AB-U, ABT-U, ABS samt branschspecifika avtal för exempelvis måleri-, glas- och fasad-, isolerings- och kylbranschen. Vi har också stor erfarenhet av NL, NLM och ABA och den komplexa juridiken kring uppförande och leverans av industriella anläggningar. Vi ger dagligen rådgivning gällande upphandling, tolkning av förfrågningsunderlag, avtal, utformning och tolkning av entreprenadhandlingar, men även frågeställningar som rör exempelvis ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, merkostnader på grund av rubbningar och ändrade förutsättningar samt besiktningar och tvistelösningar. Walthon tillhandahåller också medlemsrådgivning till branschorganisationer inom byggsektorn och vi har en stor extern utbildningsverksamhet. Våra jurister håller ofta uppskattade utbildningar, föredrag och seminarier för olika aktörer i branschen. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få mer information om aktuella utbildningar.
Kontaka gärna: Mats Willman, Madeleine Sifvert, Michael Cohen, Hanna Adlén och Henrik Sjögren.

© Copyright 2018 Walthon. © PHOTO MOUNT EVEREST Jacob Felländer.