Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater agerar legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med emission av obligationer om 500 mkr under ett nytt grönt obligationslån med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Corem kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Krantz och Stefan Berglöf.