Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater är legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med två separata affärer där Corem ingått avtal om försäljning av 19 fastigheter i Jönköping, Huddinge och Linköping till ett underliggande fastighetsvärde om 768 mkr. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 69 050 kvm. Fastigheterna i Huddinge och Linköping har huvudsakligen ytor för lätt industri och lager och i Jönköping har fastigheterna i huvudsak lokaler för lager med inslag av kontor.

Planerat frånträde för fastigheten i Huddinge är den 29 april 2024 och övriga fastigheter har planerat frånträde den 15 maj 2024. För mer information, besök Corems hemsida,
https://www.corem.se/pressmeddelanden/corem-saljer-19-fastigheter-i-jonkoping-huddinge-och-linkoping-for-768-mkr-4784277/.


Walthons team består av Patrik Essehorn, Erika Krantz och Claudia Perra Morin.