Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Sveaviken Bostad AB, ett till SIBS AB (publ) helägt dotterbolag, i samband med försäljningen av en fastighet i Lund till SEB:s bostadsfond Domestica V. På fastigheten har Sveaviken uppfört 75 lägenheter med en total uthyrningsbar yta om 3 593 kvm.

Walthons team bestod av Michelle Hessius och Alva Johansson.