Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater är legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med en försäljning av en fastighetsportfölj om 24 fastigheter i Jönköping, Malmö, Norrköping och Stockholm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 1,16 miljarder kronor. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 85 000 kvm och utgörs huvudsakligen av lager/logistik.

Portföljen planeras att frånträdas i november 2023.

Walthons team består huvudsakligen av Patrik Essehorn, Anna Magnusson, Alva Johansson och Stefan Berglöf.