Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater är legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med en försäljning av en fastighetsportfölj om 17 fastigheter i Stockholmsområdet med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 949 mkr. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 65 000 kvm och utgörs huvudsakligen av kontor och lager.

Portföljen planeras att frånträdas i mars 2023.

Walthons team består huvudsakligen av Patrik Essehorn, Anna Magnusson och Claudia Perra Morin.