Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater är legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med en försäljning av en fastighetsportfölj om 47 fastigheter i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm och Västerås med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 5,35 miljarder kronor. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 357 000 kvm och utgörs huvudsakligen av lager/logistik.

Portföljen kommer att frånträdas i två etapper, det första frånträdet beräknas ske i mitten av februari 2023 och det andra frånträdet beräknas ske i mitten av april 2023. Transaktionen är villkorad av prövning hos Konkurrensverket.

För mer information, besök Corems hemsida,
https://www.corem.se/pressmeddelanden/corem-saljer-fastighetsportfolj-4427794/.

Walthons team består av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Erika Krantz, Anna Magnusson, Eric Svenningson, Alva Johansson, Oscar Norrfalk och Stefan Berglöf.