Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater agerade legal rådgivare till ägarna av Sensor Group, ett snabbväxande företag med inriktning på försäkringsförmedling av privata försäkringar, i samband med Söderberg & Partners förvärv av en majoritetspost i bolaget. Transaktionen slutfördes i augusti 2022.

Walthons team bestod av Maria Norrman och Oscar Norrfalk.