Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater agerar legal rådgivare till Logistea AB (publ) i samband bolagets förvärv av 14 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 745 000 000 kronor. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 121 000 kvm och den årliga hyresintäkten uppgår till drygt 50 000 000 kronor. Befintliga hyresgäster, som är majoritetsägda av säljaren, har tecknat triple net-hyresavtal med en genomsnittlig återstående löptid på drygt 13 år. Affären finansieras bland annat via en riktad nyemission. Tillträde beräknas ske i juni 2022.

Walthons team består av Patrik Essehorn, Anna Magnusson, Claudia Perra Morin och Rebecca Olsson.