Aktuellt och nyheter

Logistea AB har genomfört en nyemission om 350 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet övertecknades. Bland de större aktieägarna som tecknade i emissionen återfinns Ilija Batljan och Rutger Arnhult.

Logistea AB är ett fastighetsbolag med inriktning på lager- och logistikfastigheter vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Nyemissionen genomfördes i linje med bolagets övergripande tillväxtmål att inom tre år, vid utgången av 2024, uppnå 15 miljarder kronor i fastighetsvärde.

Swedbank agerade finansiell rådgivare. Walthon Advokater agerade legal rådgivare med ett kapitalmarknadsteam bestående av Patrik Essehorn, Oscar Norrfalk och Stefan Berglöf.