Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har biträtt när Corem Property Group i tre separata affärer avtal om att sälja fastigheterna Västerås Köpmannen 5, Borås Bromsen 3, Borås Bromsen 4, Borås Spindeln 13 och Borås Spindeln 14, samt tomträtten till Hallstahammar Nickeln 2, för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 420 mkr.

Den sammanlagda uthyrningsbara arean uppgår till cirka 41 000 kvm och består till största del av handelsytor.

För mer information, besök Corem Property Groups hemsida:
https://www.corem.se/sv/media/pressmeddelanden/corem-saljer-fastigheter-i-vasteras-boras-och-hallstahammar-for-420-mkr/

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Anna Magnusson och Claudia Perra Morin.