Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till M2 Asset Management AB (publ) i samband med bolagets emission av ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån till ett belopp om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor. M2 kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Walthon Advokater har sedan starten av 2022 även biträtt M2 vid ytterligare emissioner om totalt 250 miljoner kronor under ett av bolagets existerande obligationslån.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Samuelsson och Eric Svenningson.