Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare i samband med att Logistea AB (publ), tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvm nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvm markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen. Logistea har, tillsammans med JV-partner Hansson Holding AB (tillsammans ”JV-bolaget”), ingått en avsiktsförklaring om att teckna hyresavtal med en internationell battericellstillverkare som designar och producerar litiumbattericeller. JV-bolaget ägs till 95 procent av Logistea AB och 5 procent av Hansson Holding AB.

Därutöver har JV-bolaget tecknat ett exklusivt markreservationsavtal som omfattar en markyta om cirka en miljon kvadratmeter strategiskt belägen i Lockryd i Svenljunga kommun, som är en del av Business Region Borås. Total uthyrbar yta för den planerade battericellsanläggningen beräknas till cirka 380 000 kvadratmeter. Det aktuella markområdet möjliggör även etablering för underleverantörer och annan bebyggelse.

För mer information, besök Logisteas hemsida:
https://logistea.se/sv/logistea-har-tecknat-loi-for-hyresavtal-med-internationell-battericellstillverkare-om-380-000-kvm-nyproduktion-samt-tecknat-tillhorande-markreservationsavtal-avseende-en-miljon-kvm-markyta-i-svenljung-8339/

Walthons team bestod av Patrik Essehorn och Anna Magnusson.