Aktuellt och nyheter

Walthon har varit legal rådgivare när Corem Property Group AB (publ) framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 2 350 000 000 kr. Obligationerna har en löptid om 2,75 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 275 baspunkter och slutligt förfall 21 oktober 2024. Corem avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

För mer information, besök Corem Property Groups hemsida:
https://www.corem.se/sv/media/pressmeddelanden/corem-emitterar-grona-sek-obligationer-om-2-350mkr-och-offentliggor-resultatet-av-ett-frivilligt-aterkopserbjudande-av-utestaende-klovern-2018-2022-obligationer/

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Samuelsson och Eric Svenningsson.