Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater agerar legal rådgivare för Corem Property Group AB (publ) i samband med genomförande av offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Klövern AB (publ), noterade på Nasdaq Stockholm. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 19,5 miljarder kronor.

För mer information, besök Corem Property Groups hemsida:
https://www.corem.se/sv/sektion/bud-pa-klovern/

Walthons team består av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Oscar Norrfalk, Stefan Berglöf, Anna Magnusson och Claudia Perra Morin.