Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har biträtt Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) i samband med en avyttring av modeverksamheten varvid Odd Molly har ingått avtal med We aRe Spin Dye (”WRSD”) avseende försäljning av Odd Mollys dotterbolag Odd Molly Sverige AB. WRSD förvärvar 100 procent av Odd Molly Sverige AB och betalning sker genom nyemitterade aktier i WRSD, motsvarande ett totalt värde om knappt 166 MSEK. I transaktionen ingår även Used By International AB. Odd Molly avser att dela ut innehavet i WRSD till existerande aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021.

Genom transaktionerna blir kvarvarande Odd Molly ett rent fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter.

Walthons team bestod huvudsakligen av Patrik Essehorn, Maria Norrman och Louise Berlin.