Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har biträtt säljarna vid försäljning av en fastighet i Bollmora industriområde i Tyresö till Coeli Fastighet II AB med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 41,75 miljoner kronor. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 1 215 kvm och en tomtareal om 7 066 kvm.

Säljarna biträddes av Jonas Jonsson.