Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har biträtt Lanetalk AB i samband med en investeringsrunda om
23 000 000 kr från nya och befintliga investerare genom nyemission av aktier och teckningsoptioner. Investeringen har genomförts för att vidareutveckla bolagets produkter och tjänster. Det nya kapitaltillskottet kommer att bidra till att stärka bolagets position på den internationella marknaden för bowling.

Walthons team bestod av Maria Norrman, Louise Berlin och Claudia Perra Morin.