Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till M2 Asset Management AB (publ) i samband med bolagets emission av ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån till ett belopp om 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor. M2 kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Samuelsson och Oscar Norrfalk.