Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med bolagets första gröna obligationslån med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Walthon har bistått Corem i samband med den initiala emissionen av seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett belopp om 850 miljoner kronor såväl som två ytterligare emissioner av seniora icke-säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 350 miljoner kronor under det gröna obligationslånet. Obligationerna som emitterades i samband med den initiala emissionen är noterade på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List och Corem kommer även att ansöka om notering av obligationerna från de två ytterligare emissionerna på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Erika Samuelsson och Eric Svenningson.