Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har biträtt Klövern AB (publ) i samband med en försäljning av en fastighetsportfölj om tolv fastigheter i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 610 000 000 kronor. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 120 700 kvm och utgörs huvudsakligen av lager/logistik.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Michelle Hessius och Anna Magnusson.