Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater agerar legal rådgivare för M2 Asset Management AB (publ) i samband med genomförande av offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Corem Property Group AB (publ). Budet lämnas till följd av budplikt. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 4,7 miljarder kronor.

För mer information, besök M2 Asset Managements hemsida:
https://m2assetmanagement.se/corem-erbjudande/

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Stefan Berglöf och Oscar Norrfalk.