Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Odd Molly International AB (publ) i samband med genomförande av en fullt garanterad företrädesemission om cirka 110 miljoner kronor, riktade emissioner om cirka 135 miljoner kronor samt vid förvärv av en fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 354 miljoner kronor. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 46 400 kvm och utgörs huvudsakligen av logistikfastigheter och förvaltningsfastigheter med tillhörande markområde. Markområdets yta uppgår sammanlagt till 380 000 kvm.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Oscar Norrfalk och Anna Magnusson.