Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har varit legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ) i samband med förvärv av fyra fastigheter i södra Stockholm, med ett underliggande fastighetsvärde om 90 000 000 kronor. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till cirka 4 250 kvm som utgörs huvudsakligen av lager/industri.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn och Anna Magnusson.