Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Klövern AB (publ), ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap, i samband med den fullt garanterade nyemissionen om cirka 2 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma i bolaget den 13 november 2020. Klöverns två största aktieägare till kapitalet har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Den del av företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena omfattas av ett garantiåtagande.

Walthons team bestod huvudsakligen av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Louise Berlin, Oscar Norrfalk och Anna Magnusson.