Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har varit legal rådgivare till Odd Molly International AB (publ) när bolaget nu genomför ytterligare fastighetsförvärv. Odd Molly har ingått avtal om förvärv av fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB. I samband med detta avses genomföras riktade nyemissioner om totalt drygt 34 MSEK för att stärka koncernens framtida tillväxt.

Walthons team bestod av Patrik Essehorn, Michelle Hessius, Anna Magnusson och Louise Berlin.