Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har agerat legal rådgivare till Corem Property Group AB (publ), ett fastighetsbolag listat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, i samband med emissionen av företagsobligationer inom en ram av 2 000 miljoner kronor. Prospektet för emissionen godkändes av Finansinspektionen den 21 april 2020. Obligationerna beräknas noteras på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List den 23 april 2020.

Walthons team bestod huvudsakligen av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Erika Samuelsson och Oscar Norrfalk.