Aktuellt och nyheter

Nu förstärks Walthons spetskompetens med ytterligare två delägare som tillträder i mars respektive juni 2020.

– Michelle Hessius och Anna Grahn som nya delägare i Walthon Advokater ligger helt i linje med vår affärsidé, konstaterar Mats Willman, Managing Partner. Walthon är en nytänkande byrå med spetskompetens som jobbar engagerat och hållbart. Vi hjälper våra kunder att ta beslut som gör nytta i längden, och det här är ett beslut som verkligen gör just det för både Walthon och våra kunder. Två skickliga advokater som, utöver det juridiska hantverket, har lyckats med det som utmärker Walthon – långsiktiga kundrelationer.


Michelle Hessius,
transaktionsjuridik med fokus på fastighetsbolag


Michelle-Hessius

Michelle Hessius har arbetat som advokat på byrån sedan förra årsskiftet efter nästan åtta år på MAQS Advokatbyrå. I mars får hon en ny roll som delägare på Walthon Advokater.

– Mitt huvudområde är transaktionsjuridik med fokus på fastighetsbolag, berättar Michelle. Jag fick upp ögonen för området redan under min praktik och tycker fortfarande att det är lika spännande. Walthon har sedan starten varit rådgivare i flertalet stora fastighetstransaktioner som uppmärksammats på marknaden, så jag känner mig verkligen på rätt plats.

Michelle fick frågan om delägarskapet under sin föräldraledighet.

– Jag tror att många kvinnor väljer familjen framför karriären eftersom de upplever chanserna att bli delägare som små. En avgörande faktor för att jag vågat satsa är att jag haft en mentor som coachat och talat för mig – men också flera kvinnliga förebilder på byrån. Jag har aldrig tvivlat på att jag skulle bli delägare en dag, men hade inte föreställt mig att det skulle sammanfalla med min föräldraledighet. Jag är stolt över att Walthon är en arbetsplats där det är möjligt.


Anna Grahn,
konkurser och transaktionsjuridik


Anna-Gahn

I juni ansluter Anna Grahn till delägargruppen på Walthon. Hon kommer senast från DLA Piper och innan dess från Grönberg Advokatbyrå.

– Obeståndsrätten har jag ett stort intresse för då det är lite av kärnan i juridiken. Delar av konkursförvaltaryrket är också något av ett praktiskt hantverk där de direkta insatserna kan få stor betydelse för utfallet i konkursen och det driver mig. Jag kombinerar det med mitt arbete inom Corporate och M&A där jag har stor erfarenhet av gränsöverskridande bolagsfrågor och transaktioner. De två nischområdena kompletterar varandra väl, tycker jag.

Att kunna påverka är också det som lockar Anna med delägarskapet på Walthon.

– En av de saker som tilltalar mig med Walthon är att de är nya och moderna och vill göra rätt från början. Sedan starten för två år sedan har man satsat på att bygga upp en delägarkrets som baseras på kompetens och inget annat och i den rollen får jag större inflytande och bättre möjligheter att göra skillnad framöver.