Aktuellt och nyheter

Walthon Advokater har varit legal rådgivare till Odd Molly International AB (publ) när bolaget nu genomför två offensiva förvärv. Odd Molly har ingått avtal om förvärv av Used By, en digital plattform för försäljning av secondhand-mode, som blir ett nytt affärsområde med hög tillväxtpotential som möter den ökande efterfrågan på långsiktigt hållbar konsumtion. Samtidigt har Odd Molly beslutat att bredda verksamheten genom förvärv av en större logistikfastighet. I samband med detta avses också genomföras en riktad kontant nyemission om 16 MSEK för att stärka koncernens framtida tillväxt.

Walthons team bestod huvudsakligen av Patrik Essehorn, Maria Norrman, Anna Magnusson, Louise Berlin, Oscar Norrfalk och Stefan Berglöf.